RÅDGIVNING

Sandia Eiendom har lang erfaring med og høy kompetanse på rådgivning til våre kunder innen utvikling av næringseiendom.  Vi deler vår rådgivning i flere områder:

 

  • Utvikling:

Sandia Eiendom bistår i prosessen ved identifikasjon og mulighetsstudier av ulike objekter med rådgivning innen verdiutvikling av eiendommer.  Vi har de siste 15 år vært initiativtaker og utvikler av rundt 100.000 kvm eiendom på vegne av våre kunder.

 

  • Verdivurdering:

Sandia Eiendom utfører verdivurdering i regnskapsmessig sammenheng, i forbindelse med finansiering eller ved salg av eiendom.

 

  • Leietakerrådgivning:

Sandia Eiendom bistår kunder med behov for nye lokaler eller lokasjoner med vår markedskunnskap i deres søk etter egnede lokasjoner eller ved reforhandling av eksisterende leiekontrakt.