Søk

UTLEID - Nils Hansens vei 5, 0667 Oslo

Vi har følgende lokaler ledig i bygget:


Kontor: 68,8kvm ledige kontorarealer i 2. etasje med fasade mot Nils Hansens vei.  

Lokalene er pent oppusset og fremstår i det alt vesentlige i nybygg-standard. Arealet består av eksklusivt kontor på netto 50 kvm med tillegg av felles møterom og kjøkken som sammen med øvrig fellesareal utgjør 18,8 kvm. Ledige nå.


Kombinasjonslokaler/Proffutsalg/butikk: 680 kvm i byggets underetasje med direkte adkomst. Lyse, godt profilerte lokaler med kjøreport (H=ca. 230) og takhøyde i lokalet på ca. 330 cm. Fasade mot Nils Hansens vei med god de eksponeringsmuligheter og inntil 16 tilhørende parkeringsplasser. Ledige fra 1.1.2021.


Kontor: 381 kvm kontorer i byggets toppetasje. Høy standard og god parkeringsdekning. Kjøkken og utstillingsarealer. Blir ledig Q2 2021.


Eiendommen:

Nils Hansens vei 5 på Bryn, ved Ring 3 og Bryn togstasjon er en totalrehabilitert kombinasjonseiendom, med fra 2793 kvm lager- og kontorarealer, samt parkering på egen tomt. Det er rampeløsning inn til lageret, som ligger i direkte tilknytning til kontorene. God manøvreringsplass for store biler.  Lokalene er pent oppusset og fremstår i det alt vesentlige i nybygg-standard. Samtidig er lokalene fleksible, slik at de enkelt kan tilpasses ny leietakers behov og krav til planløsning. Et trafikalt satsingsområde Oslo Kommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket har definert Bryn som et satsingsområde for offentlig kommunikasjon og utvidet trafikknutepunkt. Sitat fra Oslo kommunes rapport Bryn kollektivknutepunkt : Bryn er pekt ut som lokalt og regionalt kollektivknutepunkt i strategidokumentene M2016 og KVU Oslo-navet. Bryn har en sentral lokalisering øst i Oslo ved siden av E6 og Ring 3, jernbanen og T-banen. Dette gjør at Bryn egner seg for knutepunktutvikling.  Dette innebærer bl.a. en betydelig utvidelse av det allerede eksisterende og gode kollektivtilbudet for både tog, buss, trikk og T-bane, et forbedret veisystem og ytterligere tilrettelegging for sykkeltraséer. Adkomst ​Eiendommen har kort gangavstand til Bryn jernbanestasjon som betjener lokaltog mellom Asker og Lillestrøm. Få minutters gange unna finner man Brynseng T-banestasjon med hyppige avganger til sentrum. Helsfyr, med sitt trafikk- og kommunikasjonsmessige tyngdepunkt, ligger kun 10 minutters gange fra eiendommen. Derfra går også Flybussen til Oslo Lufthavn Gardermoen. Beliggenhet Nils Hansens vei 5 ligger på Bryn, den nord-østlige delen av sentrale Oslo. Bryn/Helsfyr har blitt et av de mest attraktive næringsområdene i Oslo. Området har moderne og veldrevne kontorbygg og en meget god beligenhet i forhold til offentlig kommunikasjon, samt de viktigste hovedfartsårer som Ring 3, E6/Strømsveien og E18 like i nærheten. Til Nils Hansens vei 5 er det både av- og påkjøring til Ring 3 i begge retninger. Mange større både private og offentlige virksomheter har valgt dette området, som er i stadig utvikling, og nye næringsbygg-prosjekter realiseres fortløpende.  Standard Nils Hansens vei 5 er en moderne eiendom med tidsriktige løsninger. Eiendommen har gjennom de siste to årene gjennomgått en omfattende rehabilitering, og fremstår i dag på de fleste områder som et nybygg. Bygget er opprinnelig fra 1975. Av oppgraderinger kan nevnes:

  • Nytt klimaanlegg med fjernstyring og varsling

  • Oppgradering av det elektriske systemet

  • Ny glassfasade, 

  • Ombygging og rehabilitering av uteområdet med parkeringsplasser - også El-bilplasser.

  • Ny rampeløsning

  • Ny brannalarmsentral

Lokalene har store vindusflater som gir meget gode lysforhold, og sammen  med et moderne klima- og ventilasjonsanlegg gir dette et godt inneklima. Det er i tillegg utvendig solavskjerming. Lokalene består hovedsaklig av lettvegger, og kan derfor enkelt tilpasses ny leietakers krav til planløsning. Ytterligere informasjon om teknisk standard står beskrevet i det fullstendige prospektet, som kan sendes eller fås levert ved visning. Innhold Både kontor- og lagerlokalene er nylig pusset opp i lyse farger og med tiltalende materialer. I dag er lokalene inndelt fra i mange størrelser. Arealfordelingen mellom kontor og lager kan endres etter leietakers ønske. 


Nils Hansens vei 5, 0667 Oslo Kontor, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler Byggeår 1975 Renovert år 2017

Fasiliteter

  • Aircondition

  • Alarm

  • Bredbåndstilknytning