Sandia Forvaltning as

Sandia Forvaltning as driver eiendomsforvaltning og forvalter for tiden flere eiendommer i Oslo av ulik karakter, både kontor – og kombinert lager, produksjon og kontorbygg. Vi utfører deler eller hele eiendomsforvaltningen.

Vi har godkjenning som autorisert regnskapsfører fra Finanstilsynet og er medlem av NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening).

Våre hovedfunksjoner er:

  • Forretningsførsel
  • Eiendomsforvaltning
  • Drift og vedlikehold
  • Markedsfunksjonen – utleie ved ledighet, reforhandling av eksisterende leieforhold

Ikke alle gårdeiere / eiendomsbesittere har tid, kapasitet eller kompetanse for å drive sin eiendom på beste mulig måte.
Som forvalter av eiendom trer vi inn i eiers rolle og overtar de oppgaver som følger den enkelte eiendom. Dette er vår hverdag og vårt fag og vi bidrar med kompetanse innen utvikling av eiendommen over tid som skaper merverdi.