Sandia Eiendomsutvikling as

Sandia Eiendomsutvikling as er engasjert innen områdene prosjekt- og konseptutvikling og ombygging av eksisterende bygg og lokaler.

Analyser av prosjektrentabilitet

Bruk av lettfattelige og praktiske dataverktøy for økonomianalyse av de ulike alternativer for den enkelte eiendom.

Alternative anvendelsesområder for eksisterende næringseiendommer

Vurdering av markedsmessige korrekte anvendelser og byplanmessige realistiske alternativer.

Rådgivning

Vi gir rådgivning innen konseptutvikling, finansielle løsninger, styrearbeid og annet.