Sandia Megling as

Sandia Megling as er medlem i Norges Eiendomsmeglerforbund. Vi arbeider kun med næringseiendom. Vår forretningsidé og målsetning er verdiutvikling for våre klienter ved bruk av vår kompetanse innen næringseiendomsmarkedet.

Område

Mange års erfaring med salg og utleie av næringslokaler på Bryn-Helsfyr og Oslo øst for øvrig. Vi har også oppdrag ellers i Oslo, og landet forøvrig.

Utleie

Utleie av alle typer næringseiendom.

Salg/kjøp

Markedsføring, forhandling, kontraktsbearbeidelse og oppgjørsfunksjon både ved salg av Deres eiendom, eller ved søk og kjøp av eiendom som investering eller til egen bedrift.

Sale/leaseback

Organisering av salg av egen eiendom til investor for tilbakeleie på kortere eller lengre sikt.

Søk

Er bedriften i en flytteprosess, kan vi foreta søk etter passende nye arealer, og bistå med kontraktsforhandling og annen profesjonell assistanse i forbindelse med relokaliseringen.

Verdivurdering

Markedsmessig og realistisk vurdering av alle typer næringseiendom og tomteområder.

Prosjektutvikling

Samarbeid om utvikling og foredling av både tomteområder og eksisterende bygningsmasse. Som et selskap i Sandia Gruppen kan vi trekke på resurser innen prosjektledelse, leietakertilpasninger og eiendomsforvaltning.