Sandia Megling as

Sandia Megling as er et meglerforetak som arbeider med næringseiendom. Vår forretningsidè og målsetning er verdiutvikling for våre klienter gjennom kompetanse om næringseiendomsmarkedet og ved høy grad av integritet.

Les mer

Sandia Forvaltning as

Sandia Forvaltning as driver eiendomsforvaltning og forvalter for tiden flere eiendommer i Oslo av ulik karakter, både kontor – og kombinert lager, produksjon og kontorbygg. Vi utfører deler eller hele eiendomsforvaltningen.

Les mer

Sandia Eiendomsutvikling as

Sandia Eiendomsutvikling as er engasjert innen områdene prosjekt- og konseptutvikling og ombygging av eksisterende bygg og lokaler.

Les mer

Sandia Utleieboliger as

Sandia Utleieboliger leier ut boliger til firma og privatpersoner. Vi påtar oss forretningsførsel og forvaltning av boligporteføljer og sameier for eksterne oppdragsgivere.

Les mer

Sandia Næringsparker

Sandia Gruppen har sammen med Bryn Eiendom AS investert i og utvikler flere næringsparker. Alle parkene har positive kvaliteter, og et bredt spekter av næringsarealer som kan passe for små og store bedrifter. Besøk nettsiden til hver av parkene for å lese mer.

Brumunddal Næringspark
Hydroparken
Bjerkås Næringspark

Bryn-Helsfyr

27 eiendomsaktører med interesser på Bryn-Helsfyr deltar i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et samarbeidsprosjekt om identitetsbygging og markedsføring av området som Oslos knutepunkt for forretningsvirksomhet. Deltakerne representerer til sammen mesteparten av de vel 540.000 kvadratmeterne med næringslokaler i området.

Les mer